Những năm qua, công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền miệng đã góp phần giúp các thế hệ hiểu sâu hơn về vị trí, vai trò, ý nghĩa của việc giữ gìn, bảo vệ quần đảo Trường Sa. Đóng góp công sức không nhỏ trong đó là những quân nhân, những cựu chiến binh. Mỗi người một cách thức riêng, nhưng họ đang lan tỏa ý thức, trách nhiệm, niềm tự hào ấy với gia đình, cộng đồng, đơn vị mình, để mỗi người dân Việt Nam đều có thể góp sức giữ gìn từng tấc đất, từng sải biển thiêng liêng.