Để nâng cao chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu bảo đảm cho lực lượng vũ trang địa phương luôn nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã chỉ đạo chú trọng huấn luyện cho bộ đội từ cơ bản đến nâng cao, bám sát địa bàn thực tế làm nhiệm vụ và tăng cường huấn luyện trong điều kiện môi trường ánh sáng hạn chế đặc biệt, điều này còn quan trọng hơn đối với các chiến sĩ tại Tiểu đoàn đặc công 2012 Bộ Tham mưu Quân khu 9.