Trong chương trình 8 phim mời quý vị khán giả cùng trò chuyện với Lâm Vissay và những thước phim về nông thôn Việt Nam.