Trong chương trình 8 phim mời quý vị khán giả trò chuyện với NTK - DV Trương Thanh Long và bộ phim " Trói buộc yêu thương" để cùng khai thác sâu hơn về bộ phim.