Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu lịch sử Cuba hiện đại và câu chuyện về mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba trong Phim tài liệu "La Habana trong trái tim Hà Nội".