Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Phóng sự: Không để tắc dòng nhựa trắng.