Trong suốt chiều dài lịch sử các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và chiến tranh bảo vệ tổ quốc, với hàng ngàn trận đánh lớn nhỏ, ở rừng núi hay đồng bằng, trung du hay ven biển, đánh ngày hay đánh đêm thì lực lượng pháo binh vẫn là một trong những thành phần không thể thiếu trong đội hình chiến đấu binh chung hợp thành của quân đội ta. Từ thực tiễn chiến đấu, lực lượng pháo binh đã xác lập nhiều kỷ lục, góp phần cổ vũ, động viên bộ đội pháo binh khắc phục nhiều khó khăn, thử thách. Sử dụng hỏa lực chi viện cho các chiến dịch, lập nên những chiến công hiển hách.