Nếu để minh chứng cho câu hỏi "Tình báo Liên Xô giỏi đến cỡ nào?", hẳn người ta sẽ phải nhắc đến trường hợp điển hình, một điệp viên lừng danh của mọi thời đại, Kim Philby. Ông đã trở thành một nhân vật huyền thoại, một thiên tài tình báo được giới truyền thông hết lời ca ngợi. Đặc biệt, trong thời gian ông làm lãnh đạo của cơ quan tình báo Hoàng gia Anh, Kim Philby cũng chính là một Đảng viên Đảng Cộng sản và là điệp viên xuất sắc của Liên Xô. Hồ sơ về Kim Philby, một thiên tài tình báo, một điệp viên hai mang xuất sắc của thế kỷ 20 sẽ được gửi đến quý vị và các đồng chí trong chương trình Hồ sơ mật.