Tại thành phố London sương mù có trụ sở của một trong những tổ chức cảnh sát lớn nhất trên thế giới, tuy nhiên, nó lại không được gọi bằng những từ chuyên ngành của an ninh, của hành chính hay tư pháp, mà lại được gọi bằng tên địa danh rất gợi cảm của London - Scotland Yard, đó là một cách nói hoán dụ để chỉ trụ sở cảnh sát thủ đô, có trách nhiệm gìn giữ trật tự cho phần lớn London. Cánh cổng Scotland Yard từng là nơi công cộng để ra vào trụ sở cảnh sát và qua thời gian, người ta mặc định tên phố được gọi thay cho sở cảnh sát thủ đô London, thế nhưng ngoài câu chuyện về cái tên thì còn rất nhiều bí mật, rất nhiều điều li kì khác đáng được khám phá về nơi này.