Trước những chuyến đi xa một trong những việc vô cùng quan trọng đó chính là kiểm tra và chuẩn bị cho xế hộp có điều kiện tốt nhất đảm bảo cho những chuyến đi xa được an toàn. Vậy những bước cơ bản để chuẩn bị cho xế hộp trước những chuyến đi xa là gì? Xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu trong chương trình Xe và đam mê phát sóng trên kênh QPVN ngày 04/10/2018.