Khi đang di chuyển trên đường mà chiếc xe của chúng ta gặp phải sự cố nhưng ta lại không thể tự xử lý thì việc gọi cứu hộ là cần thiết. Tuy nhiên, những dịch vụ cứu hộ hiện nay lại chỉ phù hợp với những hỏng hóc nghiêm trọng, đôi khi tính cơ động lại phải phụ thuộc vào tình trạng giao thông. Chính những bất cập đó đã dẫn đến ý tưởng thú vị mà chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình Xe và đam mê phát sóng ngày 20/9/2018.