Thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho bà con dân tộc trong khu vực biên giới, những năm qua, bộ đội Biên phòng Sơn La nói chung và cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn nói riêng đã tích cực giúp đỡ cấp ủy chính quyền và nhân dân xã Mường Lạn tận dụng tiềm năng thế mạnh của địa phương, đưa các loại cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất, từng bước hình thành nên chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, tạo nên những đổi thay tốt đẹp cho đời sống của nhân dân ở xã biên giới này.