Những năm qua, việc khai thác quá mức khiến nguồn lợi thủy sản trên các vùng biển suy giảm nghiêm trọng, do vậy, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ kỹ thuật tiên tiến là giải pháp quan trọng giúp nâng cao hiệu quả sản xuất, giảm sức lao động cho ngư dân trên biển, hướng tới phát triển nghề khai thác thủy sản một cách bền vững.