Phóng sự ảnh - Số 2895: Hội thao Phòng cháy, chữa cháy năm 2023 Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.