Phóng sự ảnh - Số 2894: "Nữ nhiếp ảnh gia yêu vẻ đẹp phong cảnh".