Sau 2 ngày thảo luận tại đảo Bali của Indonesia, Hội nghị các Bộ trưởng Thương mại G20 đã bế mạc vào chiều qua 23/9, nhưng không ra được thông cáo chung vì bất đồng về một nội dung liên quan đến địa chính trị thế giới.