Hôm qua (17/9/2022), lãnh đạo các quốc gia thành viên của Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) đã ký và ra Tuyên bố chung của Hội đồng Nguyên thủ quốc gia SCO. Bên cạnh đó, hội nghị lần thứ 22 của Hội đồng nguyên thủ quốc gia SCO cũng đưa ra các tuyên bố về an ninh lương thực toàn cầu, an ninh năng lượng quốc tế, đối phó với biến đổi khí hậu và duy trì chuỗi cung ứng.