Từ hôm nay (08/11), Hoa Kỳ sẽ mở cửa biên giới với du khách nước ngoài đã tiêm chủng đầy đủ, chấm dứt 20 tháng hạn chế đi lại.