Để xử lý cấp bách tình hình sạt lở ở ĐBCL, Chính phủ đã đồng ý hỗ trợ 1.500 tỷ đồng. Các bộ, ngành chức năng cũng công bố bản đồ sạt lở bờ sông, xói lở bờ biển vùng ĐBSCL giúp các địa phương chủ động đưa ra các giải pháp ứng phó.