Có vùng biển rộng tới 6.000 km2, trong những năm gần đây, các vùng biển của tỉnh Quảng Ninh trở thành điểm nóng về việc ngư dân sử dụng phương tiện tận diệt để đánh bắt, khai thác thủy sản. Để hạn chế tình trạng này, trong thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh có chủ trương đẩy mạnh việc kiểm tra, xử lý đối với hành vi sử dụng các ngư cụ bị cấm trong hoạt động khai thác thủy sản tận diệt. Tuy vậy nhưng hiện nay tình hình sử dụng ngư cụ cấm như lồng bát quái hay tàu hành nghề lưới kéo trên vùng ven biển tỉnh Quảng Ninh vẫn diễn biến phức tạp.