Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại vào sản xuất nông nghiệp, mô hình canh tác rau thủy canh của anh Nguyễn Phước Việt Cường, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đã mở ra hướng đi mới đầy triển vọng cho bà con nông dân nơi đây.