Từ bao đời nay, những sắc màu, hoa văn trên trang phục dệt thổ cẩm của đồng bào dân tộc Ba Na, Gia Rai luôn được ví là ngôn ngữ kể những câu chuyện về cuộc sống đồng bào Tây Nguyên. Ngày nay, những sắc màu cuộc sống ấy vẫn được các bà, các mẹ và các phụ nữ trẻ miệt mài tạo ra bên khung dệt, thổi hồn cho sắc màu thổ cẩm. Hoạt động này không chỉ góp phần bảo tồn các giá trị truyền thống mà còn giải quyết công ăn việc làm, tăng thu nhập và góp phần xóa đói giảm nghèo cho đồng bào trong những lúc nông nhàn.