Giờ đây vào mạng xã hội không còn là một thói quen, tình trạng vào mạng xã hội của nhiều người đặc biệt là giới trẻ đã tới mức nghiện và phụ thuộc vào những thông tin trên mạng xã hội để lại nhiều hậu quả, ảnh hưởng không tốt đến lối sống của nhiều người.