Trong chương trình Hát vì yêu, mỗi số là một câu chuyện riêng tư. Nhưng ở mỗi câu chuyện, khán giả sẽ thấy thấp thoáng mình trong đó, với những suy nghĩ, những cảm xúc rất đời. Cái khác biệt, có chăng, là những ngại ngùng, những ngăn cách vô hình đã khiến chúng ta không dám thể hiện tình cảm với người mình yêu thương. Vậy thì, hãy để âm nhạc giúp chúng ta làm điều đó.