Từ lâu, Bình Định được mệnh danh là vùng "đất võ, trời văn" và đây cũng chính là quê hương của người anh hùng Tây Sơn - Nguyễn Huệ. 

"Cây cỏ ở suối Tây còn lưu lại sự nghiệp cao cả,

Sông núi nước Nam chấn động những chiến công".

Là câu ca được lưu truyền trong dân gian khi nói về khí phách và những chiến công lừng lẫy của vị anh hùng áo vải này. Trên quê hương Bình Định hôm nay, tinh thần yêu nước, thượng võ và truyền thống nghĩa hiệp vẫn được nhân dân giữ gìn và phát huy mạnh mẽ.