TP.Hà Nội đang hoàn thiện thủ tục xây dựng 6 cầu vượt cho người đi xe đạp qua sống Tô Lịch và trục đường Láng.