Trong 2 ngày 5 và 6/4, có hơn 100 nghìn học sinh lớp 12 toàn TP. Hà Nội tham dự kỳ thi khảo sát để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Được tổ chức như kỳ thi tốt nghiệp THPT chính thức, từ phương thức ra đề thi, phân bố phòng thi, giám thị… việc này sẽ giúp các sĩ tử có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kỳ thi vào tháng 6 tới đây.