Trong chương trình "Việt Nam tươi đẹp" số phát sóng ngày 17/8, xin mời quý vị và các đồng chí cùng H'Hen Nie đưa Hoàng Thùy, Thành An khám phá vườn quốc gia Yok Đôn.