Trong phần 2 của seri khám phá Nha Trang lần này, mời quí vị cùng ba nghệ sĩ trẻ Thanh Duy, Khả Như và Liêu Hà Trinh tiếp tục cuộc hành trình tìm hiểu và trải nghiệm những điều lý thú tại một trong những bãi biển đẹp nhất trên thế giới ở nơi đây.