Hiện nay, phần lớn các dự án thành phần cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2 đang gặp nhiều khó khăn do thiếu nguồn vật liệu cát, đất đắp nền. Trong khi đó, giá cả vật tư sắt thép, nhiên liệu tăng cao so với thời điểm đấu thầu dự án khiến cho nhiều nhà thầu thi công các gói thầu giai đoạn 1 và giai đoạn 2 gặp rất nhiều khó khăn, song do dự báo đúng tình hình, chuẩn bị tốt nguồn nguyên vật liệu Tổng công ty Trường Sơn - Binh đoàn 12 đã kịp thời tháo gỡ khó khăn giữ vững tiến độ thi công các gói thầu trong dự án.