Mỗi năm, vào Ngày Nước Thế giới 22/3, một thông điệp sẽ được truyền tải đến người dân trên toàn cầu nhằm nhấn mạnh về về vai trò của nước qua đó kêu gọi mọi người cùng chung tay bảo vệ nguồn tài nguyên vô giá này. Năm nay, “Thúc đẩy sự thay đổi” là chủ đề chính thức của Ngày Nước Thế giới. Theo đánh giá của Hội tài nguyên nước quốc tế, Việt Nam hiện được xếp vào nhóm quốc gia thiếu nước với lượng nước mặt bình quân đầu người mỗi năm chỉ đạt 3.840m3/người/năm, thấp hơn chỉ tiêu là 4.000m3/người/năm. Đáng nói, theo Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu không có những chính sách hữu hiệu trong vòng 50 năm nữa, Việt Nam sẽ bị thiếu nước trầm trọng.