Mời quý vị và các đồng chí đến với những điểm sáng trong công tác quân sự quốc phòng trên địa bàn Quân khu 3:

- Đảo Ngọc nối địa đầu Tổ quốc.

- Sẵn sàng bảo vệ biển đảo.

- Đổi thay trên quê hương danh nhân Đào Nguyên Phổ.