Bài ca lẻ trong chèo được viết lời mới dựa trên làn điệu chèo cổ. Không gò bó trong một vở diễn, các bài ca lẻ thường xuất hiện trong những khúc hát ca ngợi quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng quang vinh, Bác  Hồ vĩ đại. Dễ thuộc dễ hát, lại bám sát tâm tư, đời sống của nhân dân nên luôn được đông đảo công chúng dành tình cảm yêu mến.