Mời quý vị và các đồng chí cùng tìm hiểu về hoàn cảnh ra đời cũng như diễn biến và ý nghĩa của Đồng Khởi Hoà Thịnh - cuộc đồng khởi được đánh giá là "điểm mở đầu cho phong trào giải phóng các tỉnh đồng bằng Liên Khu V" - thông qua chương trình Sự kiện nhân chứng phát sóng ngày 12/6/2017 trên kênh truyền hình QPVN.