Dù ở những vị trí công tác khác nhau, nhưng điểm chung ở họ là đã và đang sử dụng ngoại ngữ mà mình học được để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Họ là những cán bộ sĩ quan đã từng học tập ở Học viện Khoa học Quân sự, mái trường với bề dày lịch sử 60 năm đáng tự hào, nơi đào tạo nên những sĩ quan 3 trong 1: Là người sĩ quan, người cử nhân và là đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.