Gần dân, sát dân, gắn bó với nhân dân, thời gian qua, các đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn miền Trung đã có nhiều việc làm thiết thực, giúp dân phát triển kinh tế, chăm sóc, tri ân các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, vận động bà con ngư dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường biển. Hoạt động ý nghĩa này tiếp tục được Lữ đoàn 189 và Trung tâm an điều dưỡng tàu ngầm Quân chủng Hải quân thực hiện trong thời gian qua.