Chiều ngày 10/7, trong khuôn khổ chuyến tham dự Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 13 (ADMM 13) tại Bangkok, Thái Lan, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có các cuộc gặp song phương với Đại tướng Prawit Wongsuwan, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan và Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ trưởng Quốc phòng Lào. Tại các phiên họp chính của Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (gọi tắt là ADMM), Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đều đóng góp những ý kiến quan trọng, thể hiện rõ quan điểm, lập trường của Việt Nam trong các vấn đề an ninh của khu vực và thế giới. Để hiểu rõ hơn về thông điệp mà Việt Nam sẽ mang đến kỳ ADMM 13 , chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tướng Vũ Chiến Thắng, Cục trưởng Cục Đối ngoại – Bộ Quốc phòng cũng như nhìn lại những đóp góp nổi bật của Việt Nam qua 12 kỳ Hội nghị ADMM.