Tính đến thời điểm này, dịch tả lợn châu Phi đã xuất hiện ở 62/63 tỉnh, thành phố trong cả nước, duy nhất tỉnh Ninh Thuận vẫn chưa xuất hiện dịch.