"...Các anh về mái ấm nhà vui

 Tiếng hát câu cười rộn ràng xóm nhỏ..."

Những vần thơ của Hoàng Trung Thông dường như chưa bao giờ cũ. "Đi dân nhớ, ở dân thương" đã trở thành nét văn hóa truyền thống của quân đội ta. Khắc sâu lời dạy của Bác, "dân vận kém thì việc gì cũng kém, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công", cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 2 bằng nhiều việc làm cụ thể, thiết thực đã để lại ấn tượng tốt đẹp, tô thắm thêm hình ảnh anh bộ đội cụ Hồ trong lòng nhân dân.