Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn là một doanh nghiệp thực hiện tốt kinh tế với quốc phòng. Trong hành trình 30 năm đổi mới từ một đơn vị chỉ có 36 lao động đến nay Tổng Công ty Tân cảng Sài Gòn đã có hơn 6300 lao động và trở thành một nhà khai tác cảng hiện đại lớn nhất Việt Nam, chiếm khoảng 50% thị phần hàng Container xuất nhập khẩu của cả nước.