Người xưa thường nói "Có thực mới vực được đạo" hay "Ăn no đánh thắng" để nói lên giá trị của việc ăn uống trong việc đảm bảo sức khỏe. Ngày nay, việc cung cấp đầy đủ dinh dưỡng lại càng quan trọng hơn, đặc biệt đối với các lực lượng đặc thù như đối với quân đội ta. Để hiểu rõ hơn về điều này, xin mời quý vị và các đồng chí theo dõi chương trình "Phóng sự" phát sóng ngày 11/9/2020.