Chương trình Cuối tuần với QPVN - Số 153 sẽ là ghi nhận ý kiến của khán giả sau khi xem chương trình “Biển đảo Tổ quốc: Khai thác hải sản công nghệ cao”. Mục Sau ống kính tuần này sẽ giới thiệu hậu trường sản xuất chương trình “Tôi tự tin: Để xây dựng gia đình hạnh phúc”