Ngày 12/09/2023, Cuba đã tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm đầu tiên của Lãnh tụ Cách mạng Cuba, Tổng Tư lệnh Fidel Castro tới Việt Nam và vùng mới giải phóng miền Nam Việt Nam (tháng 9 năm 1973). Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba, Chủ tịch nước Cộng hoà Cuba Mi-ghên Đi-át Ca-nên chủ trì lễ kỷ niệm. Cùng dự có nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Cuba, Quốc hội, Chính phủ Cuba.