Hội chợ Robot thế giới 2023 diễn ra tại Trung Quốc với sự tham gia của gần 150 nhà sản xuất robot nổi tiếng trên thế giới. Những robot có hình dáng bên ngoài và biểu cảm giống như con người đã cho thấy nhiều bước tiến mới trong lĩnh vực AI.