Triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam năm 2022 lần đầu tiên tổ chức tại Việt Nam là cơ hội để quảng bá năng lực, tiềm lực công nghệ, vũ khí trang bị do Công nghiệp quốc phòng Việt Nam sản xuất đến bạn bè quốc tế và nhân dân trong nước. Qua triển lãm tạo điều kiện để các quốc gia, các công ty, doanh nghiệp trong nước, quốc tế giới thiệu, trưng bày sản phẩm, tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng. Đây cũng là dịp để các doanh nghiệp Quân đội có cơ hội giao lưu, trao đổi, tìm kiếm đối tác tiềm năng để mở rộng quan hệ giao hợp tác xuất khẩu.