May mắn được đi, đến và cảm nhận, đằng sau lớp bọt tung trắng xóa kia là ý chí, là quyết tâm, là tinh thần thép của mỗi cán bộ, chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ đảo, bảo vệ vùng biển, vùng trời thân yêu của Tổ quốc. Những người lính đảo với trái tim đầy nhiệt huyết, quyết tâm ngày đêm canh giữ biển đảo để đất trời vào xuân bình yên.