Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với Lữ đoàn 162 thuộc Vùng 4 Hải quân để theo dõi câu chuyện chinh phục những vùng biển xa của các chiến sĩ nơi đây.