Kính mời quý vị khán giả và các đồng chí đón xem Kính tiềm vọng: Chuyển đổi số ở Việt Nam - Phần 2/3 phát sóng trên Kênh Truyền hình Quốc Phòng Việt Nam.