Everest. điểm cao nhất trên Trái đất, nơi bạn không thể ngủ, đầy cảm hứng nhưng chết chóc. Chinh phục đỉnh Everest là rất khó nhưng điều đó đồng nghĩa với việc bạn đã chính phục được thử thách khó khăn nhất của con người