Mời quý vị và các đồng chí cùng đến với LLVT Quân khu 7, Quảng Ninh, Đà Nẵng và công tác chuẩn bị cho mùa tuyển quân an toàn trong chương trình Quốc phòng địa phương số phát sóng ngày 05/1 trên Kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam.